Secretary Generals's Message on United Nations Day

U N I T E D   N A T I O N S                                    N A T I O N S   U N I E S

 

THE SECRETARY-GENERAL

--

MESSAGE ON UNITED NATIONS DAY

24 October 2017

 

Our world faces many grave challenges.

Widening conflicts and inequality.

Extreme weather and deadly intolerance.

Security threats – including nuclear weapons.

We have the tools and wealth to overcome these challenges. All we need is the will.

The world’s problems transcend borders.

We have to transcend our differences to transform our future.

When we achieve human rights and human dignity for all people – they will build a peaceful, sustainable and just world.

On United Nations Day, let us, ‘We the Peoples’, make this vision a reality.

Thank you.  Shokran.  Xie Xie.  Merci.  Spasibo.  Gracias.  Obrigado.Yet 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katibu Mkuu  wa Umoja wa Mataifa

--

UJUMBE WA SIKU YA UMOJA WA MATAIFA

24 October 2017

 

Dunia yetu inakabiliwa na changamoto nyingi kubwa.

Kuongezeka kwa migogoro na kutokuwepo usawa.

Hali mbaya ya hewa na ukosefu wa stahamala

Vitisho vya usalama-ikiwemo silaha za nyuklia.

Tuna nyenzo na rasilimali za kukabili changamoto hizi. tunachokihitaji ni utashi.

Matatizo ya dunia yanavuka mipaka.

Ni lazima tuzishinde tofauti zetu ili kubadili maisha yetu ya baadaye.

Tunapofikia haki za binadamu na utu kwa wote - watajenga dunia ya amani, endelevu na yenye haki.

Katika siku ya Umoja wa Mataifa, hebu, ‘sisi binadamu’, tuifanye ndoto hii itimie.

Asante.  Shukran.  Xie Xie.  Merci.  Spasibo.  Gracias.  Obrigado.Yet